Educational video for kids: How Paper Is MadePapier robi się z drzew. Recycling 1 tony papieru
uratuje 17 drzew. Drzewa są przewożone do fabryki. Zdejmuje się z nich korę. Tnie się je na drobne wióry. Wióry są mieszane z wodą
i „gotowane” na pastę. Pasta jest wybielana oraz dodawane są do niej
inne chemikalia, by papier był mocniejszy. Pasta jest wałkowana
i wyciska się z niej wodę. Rozwałkowana pasta jest
suszona i staje się papierem. Pasy papieru cięte są
na mniejsze arkusze. ALE ZARAZ! PAPIER MOŻNA ODZYSKIWAĆ,
ABY ZROBIĆ Z NIEGO NOWY PAPIER! Zamiast wiórów, raz wykorzystany papier
może zostać użyty do stworzenia nowego. Papier miesza się z wodą
i „gotuje” na pastę. Recycling papieru oszczędza energię związaną
z uprawą, wycinką i przetwórstwem drewna. Pomaga również obniżyć emisje CO2
oraz ograniczyć korzystanie z wysypisk śmieci.

41 Comments

  1. We must stop the use of paper. No more education for anyone. Work on family farms and give all products to the government who can then redistribute them to everyone equally. Happy trees happy people.

  2. It is a very interesting and educating video. As the main theme of the video ia to convery to the studenta how paper is made from cutting trees. This video helps to explain the process of paper making and also the fact that tree cutting leads to deforestation. This helps to spread the mesaage that we should not waste paper.

  3. Thank you so much for the wonderful video as inspiration for Earth tenants 😄however do take note that at 1:37 the paper produced from recycled paper is actually less(about 81% of recycled paper source, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.12613).Thanks again.

  4. hi. Can anyone tell me where I can find a version of this video without the subtitles please? I want to use it in class and the subtitles sometimes interfere with the captions in English. Thanks.

  5. My son Thurein wants to know how to make paper. Then I showed him this movie. He likes it. Thank you.

  6. We should not cut trees like this way .we should protect our environment .And those who are cutting trees they should get a nice punishment.If trees are cute and how we will get oxygen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *